The impacts of orbital parameters on summer precipitation over China in the Holocene

Jian-Bin Huang, Shao-Wu Wang, Xin-Yu Wen, Tian-Jun Zhou, Jin-Hong Zhu, Bao Yang, Guo-Yu Ren

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'The impacts of orbital parameters on summer precipitation over China in the Holocene'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences