Probabilistic brain fiber tractography on GPUs

Mo Xu, Xiaorui Zhang, Yu Wang, Ling Ren, Ziyu Wen, Yi Xu, Gaolang Gong, Ningyi Xu, Huazhong Yang

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint Dive into the research topics of 'Probabilistic brain fiber tractography on GPUs'. Together they form a unique fingerprint.

Engineering & Materials Science