Neutrino physics with JUNO

Fengpeng An, Guangpeng An, Qi An, Vito Antonelli, Eric Baussan, John Beacom, Leonid Bezrukov, Simon Blyth, Riccardo Brugnera, Margherita Buizza Avanzini, Jose Busto, Anatael Cabrera, Hao Cai, Xiao Cai, Antonio Cammi, Guofu Cao, Jun Cao, Yun Chang, Shaomin Chen, Shenjian ChenYixue Chen, Davide Chiesa, Massimiliano Clemenza, Barbara Clerbaux, Janet Conrad, Davide D'Angelo, Hervé De Kerret, Zhi Deng, Ziyan Deng, Yayun Ding, Zelimir Djurcic, Damien Dornic, Marcos Dracos, Olivier Drapier, Stefano Dusini, Stephen Dye, Timo Enqvist, Donghua Fan, Jian Fang, Laurent Favart, Richard Ford, Marianne Göger-Neff, Haonan Gan, Alberto Garfagnini, Marco Giammarchi, Maxim Gonchar, Guanghua Gong, Hui Gong, Michel Gonin, Marco Grassi, Christian Grewing, Mengyun Guan, Vic Guarino, Gang Guo, Wanlei Guo, Xin Heng Guo, Caren Hagner, Ran Han, Miao He, Yuekun Heng, Yee Hsiung, Jun Hu, Shouyang Hu, Tao Hu, Hanxiong Huang, Xingtao Huang, Lei Huo, Ara Ioannisian, Manfred Jeitler, Xiangdong Ji, Xiaoshan Jiang, Cécile Jollet, Li Kang, Michael Karagounis, Narine Kazarian, Zinovy Krumshteyn, Andre Kruth, Pasi Kuusiniemi, Tobias Lachenmaier, Rupert Leitner, Chao Li, Jiaxing Li, Weidong Li, Weiguo Li, Xiaomei Li, Xiaonan Li, Yi Li, Yufeng Li, Zhi Bing Li, Hao Liang, Guey Lin Lin, Tao Lin, Yen Hsun Lin, Jiajie Ling, Ivano Lippi, Dawei Liu, Hongbang Liu, Hu Liu, Jianglai Liu, Jianli Liu, Jinchang Liu, Qian Liu, Shubin Liu, Shulin Liu, Paolo Lombardi, Yongbing Long, Haoqi Lu, Jiashu Lu, Jingbin Lu, Junguang Lu, Bayarto Lubsandorzhiev, Livia Ludhova, Shu Luo, Vladimir Lyashuk, Randolph Möllenberg, Xubo Ma, Fabio Mantovani, Yajun Mao, Stefano M. Mari, William F. McDonough, Guang Meng, Anselmo Meregaglia, Emanuela Meroni, Mauro Mezzetto, Lino Miramonti, Thomas Mueller, Dmitry Naumov, Lothar Oberauer, Juan Pedro Ochoa-Ricoux, Alexander Olshevskiy, Fausto Ortica, Alessandro Paoloni, Haiping Peng, Jen Chieh Peng, Ezio Previtali, Ming Qi, Sen Qian, Xin Qian, Yongzhong Qian, Zhonghua Qin, Georg Raffelt, Gioacchino Ranucci, Barbara Ricci, Markus Robens, Aldo Romani, Xiangdong Ruan, Xichao Ruan, Giuseppe Salamanna, Mike Shaevitz, Valery Sinev, Chiara Sirignano, Monica Sisti, Oleg Smirnov, Michael Soiron, Achim Stahl, Luca Stanco, Jochen Steinmann, Xilei Sun, Yongjie Sun, Dmitriy Taichenachev, Jian Tang, Igor Tkachev, Wladyslaw Trzaska, Stefan Van Waasen, Cristina Volpe, Vit Vorobel, Lucia Votano, Chung Hsiang Wang, Guoli Wang, Hao Wang, Meng Wang, Ruiguang Wang, Siguang Wang, Wei Wang, Yi Wang, Yifang Wang, Zhe Wang, Zheng Wang, Zhigang Wang, Zhimin Wang, Wei Wei, Liangjian Wen, Christopher Wiebusch, Björn Wonsak, Qun Wu, Claudia Elisabeth Wulz, Michael Wurm, Yufei Xi, Dongmei Xia, Yuguang Xie, Zhi Zhong Xing, Jilei Xu, Baojun Yan, Changgen Yang, Chaowen Yang, Guang Yang, Lei Yang, Yifan Yang, Yu Yao, Ugur Yegin, Frédéric Yermia, Zhengyun You, Boxiang Yu, Chunxu Yu, Zeyuan Yu, Sandra Zavatarelli, Liang Zhan, Chao Zhang, Hong Hao Zhang, Jiawen Zhang, Jingbo Zhang, Qingmin Zhang, Yu Mei Zhang, Zhenyu Zhang, Zhenghua Zhao, Yangheng Zheng, Weili Zhong, Guorong Zhou, Jing Zhou, Li Zhou, Rong Zhou, Shun Zhou, Wenxiong Zhou, Xiang Zhou, Yeling Zhou, Yufeng Zhou, Jiaheng Zou

Research output: Contribution to journalReview article

Abstract

The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a 20 kton multi-purpose underground liquid scintillator detector, was proposed with the determination of the neutrino mass hierarchy (MH) as a primary physics goal. The excellent energy resolution and the large fiducial volume anticipated for the JUNO detector offer exciting opportunities for addressing many important topics in neutrino and astro-particle physics. In this document, we present the physics motivations and the anticipated performance of the JUNO detector for various proposed measurements. Following an introduction summarizing the current status and open issues in neutrino physics, we discuss how the detection of antineutrinos generated by a cluster of nuclear power plants allows the determination of the neutrino MH at a 3-4σ significance with six years of running of JUNO. The measurement of antineutrino spectrum with excellent energy resolution will also lead to the precise determination of the neutrino oscillation parameters sin2θ12, Δm212, and

Original languageEnglish (US)
Article number030401
JournalJournal of Physics G: Nuclear and Particle Physics
Volume43
Issue number3
DOIs
StatePublished - Feb 10 2016

Fingerprint

observatories
neutrinos
physics
antineutrinos
hierarchies
detectors
nuclear power plants
scintillation counters
oscillations
energy
liquids

Keywords

  • large scintillator detectors
  • neutrino astronomy
  • neutrino physics
  • reactor neutrino experiments

ASJC Scopus subject areas

  • Nuclear and High Energy Physics

Cite this

An, F., An, G., An, Q., Antonelli, V., Baussan, E., Beacom, J., ... Zou, J. (2016). Neutrino physics with JUNO. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 43(3), [030401]. https://doi.org/10.1088/0954-3899/43/3/030401

Neutrino physics with JUNO. / An, Fengpeng; An, Guangpeng; An, Qi; Antonelli, Vito; Baussan, Eric; Beacom, John; Bezrukov, Leonid; Blyth, Simon; Brugnera, Riccardo; Avanzini, Margherita Buizza; Busto, Jose; Cabrera, Anatael; Cai, Hao; Cai, Xiao; Cammi, Antonio; Cao, Guofu; Cao, Jun; Chang, Yun; Chen, Shaomin; Chen, Shenjian; Chen, Yixue; Chiesa, Davide; Clemenza, Massimiliano; Clerbaux, Barbara; Conrad, Janet; D'Angelo, Davide; De Kerret, Hervé; Deng, Zhi; Deng, Ziyan; Ding, Yayun; Djurcic, Zelimir; Dornic, Damien; Dracos, Marcos; Drapier, Olivier; Dusini, Stefano; Dye, Stephen; Enqvist, Timo; Fan, Donghua; Fang, Jian; Favart, Laurent; Ford, Richard; Göger-Neff, Marianne; Gan, Haonan; Garfagnini, Alberto; Giammarchi, Marco; Gonchar, Maxim; Gong, Guanghua; Gong, Hui; Gonin, Michel; Grassi, Marco; Grewing, Christian; Guan, Mengyun; Guarino, Vic; Guo, Gang; Guo, Wanlei; Guo, Xin Heng; Hagner, Caren; Han, Ran; He, Miao; Heng, Yuekun; Hsiung, Yee; Hu, Jun; Hu, Shouyang; Hu, Tao; Huang, Hanxiong; Huang, Xingtao; Huo, Lei; Ioannisian, Ara; Jeitler, Manfred; Ji, Xiangdong; Jiang, Xiaoshan; Jollet, Cécile; Kang, Li; Karagounis, Michael; Kazarian, Narine; Krumshteyn, Zinovy; Kruth, Andre; Kuusiniemi, Pasi; Lachenmaier, Tobias; Leitner, Rupert; Li, Chao; Li, Jiaxing; Li, Weidong; Li, Weiguo; Li, Xiaomei; Li, Xiaonan; Li, Yi; Li, Yufeng; Li, Zhi Bing; Liang, Hao; Lin, Guey Lin; Lin, Tao; Lin, Yen Hsun; Ling, Jiajie; Lippi, Ivano; Liu, Dawei; Liu, Hongbang; Liu, Hu; Liu, Jianglai; Liu, Jianli; Liu, Jinchang; Liu, Qian; Liu, Shubin; Liu, Shulin; Lombardi, Paolo; Long, Yongbing; Lu, Haoqi; Lu, Jiashu; Lu, Jingbin; Lu, Junguang; Lubsandorzhiev, Bayarto; Ludhova, Livia; Luo, Shu; Lyashuk, Vladimir; Möllenberg, Randolph; Ma, Xubo; Mantovani, Fabio; Mao, Yajun; Mari, Stefano M.; McDonough, William F.; Meng, Guang; Meregaglia, Anselmo; Meroni, Emanuela; Mezzetto, Mauro; Miramonti, Lino; Mueller, Thomas; Naumov, Dmitry; Oberauer, Lothar; Ochoa-Ricoux, Juan Pedro; Olshevskiy, Alexander; Ortica, Fausto; Paoloni, Alessandro; Peng, Haiping; Peng, Jen Chieh; Previtali, Ezio; Qi, Ming; Qian, Sen; Qian, Xin; Qian, Yongzhong; Qin, Zhonghua; Raffelt, Georg; Ranucci, Gioacchino; Ricci, Barbara; Robens, Markus; Romani, Aldo; Ruan, Xiangdong; Ruan, Xichao; Salamanna, Giuseppe; Shaevitz, Mike; Sinev, Valery; Sirignano, Chiara; Sisti, Monica; Smirnov, Oleg; Soiron, Michael; Stahl, Achim; Stanco, Luca; Steinmann, Jochen; Sun, Xilei; Sun, Yongjie; Taichenachev, Dmitriy; Tang, Jian; Tkachev, Igor; Trzaska, Wladyslaw; Van Waasen, Stefan; Volpe, Cristina; Vorobel, Vit; Votano, Lucia; Wang, Chung Hsiang; Wang, Guoli; Wang, Hao; Wang, Meng; Wang, Ruiguang; Wang, Siguang; Wang, Wei; Wang, Yi; Wang, Yifang; Wang, Zhe; Wang, Zheng; Wang, Zhigang; Wang, Zhimin; Wei, Wei; Wen, Liangjian; Wiebusch, Christopher; Wonsak, Björn; Wu, Qun; Wulz, Claudia Elisabeth; Wurm, Michael; Xi, Yufei; Xia, Dongmei; Xie, Yuguang; Xing, Zhi Zhong; Xu, Jilei; Yan, Baojun; Yang, Changgen; Yang, Chaowen; Yang, Guang; Yang, Lei; Yang, Yifan; Yao, Yu; Yegin, Ugur; Yermia, Frédéric; You, Zhengyun; Yu, Boxiang; Yu, Chunxu; Yu, Zeyuan; Zavatarelli, Sandra; Zhan, Liang; Zhang, Chao; Zhang, Hong Hao; Zhang, Jiawen; Zhang, Jingbo; Zhang, Qingmin; Zhang, Yu Mei; Zhang, Zhenyu; Zhao, Zhenghua; Zheng, Yangheng; Zhong, Weili; Zhou, Guorong; Zhou, Jing; Zhou, Li; Zhou, Rong; Zhou, Shun; Zhou, Wenxiong; Zhou, Xiang; Zhou, Yeling; Zhou, Yufeng; Zou, Jiaheng.

In: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Vol. 43, No. 3, 030401, 10.02.2016.

Research output: Contribution to journalReview article

An, F, An, G, An, Q, Antonelli, V, Baussan, E, Beacom, J, Bezrukov, L, Blyth, S, Brugnera, R, Avanzini, MB, Busto, J, Cabrera, A, Cai, H, Cai, X, Cammi, A, Cao, G, Cao, J, Chang, Y, Chen, S, Chen, S, Chen, Y, Chiesa, D, Clemenza, M, Clerbaux, B, Conrad, J, D'Angelo, D, De Kerret, H, Deng, Z, Deng, Z, Ding, Y, Djurcic, Z, Dornic, D, Dracos, M, Drapier, O, Dusini, S, Dye, S, Enqvist, T, Fan, D, Fang, J, Favart, L, Ford, R, Göger-Neff, M, Gan, H, Garfagnini, A, Giammarchi, M, Gonchar, M, Gong, G, Gong, H, Gonin, M, Grassi, M, Grewing, C, Guan, M, Guarino, V, Guo, G, Guo, W, Guo, XH, Hagner, C, Han, R, He, M, Heng, Y, Hsiung, Y, Hu, J, Hu, S, Hu, T, Huang, H, Huang, X, Huo, L, Ioannisian, A, Jeitler, M, Ji, X, Jiang, X, Jollet, C, Kang, L, Karagounis, M, Kazarian, N, Krumshteyn, Z, Kruth, A, Kuusiniemi, P, Lachenmaier, T, Leitner, R, Li, C, Li, J, Li, W, Li, W, Li, X, Li, X, Li, Y, Li, Y, Li, ZB, Liang, H, Lin, GL, Lin, T, Lin, YH, Ling, J, Lippi, I, Liu, D, Liu, H, Liu, H, Liu, J, Liu, J, Liu, J, Liu, Q, Liu, S, Liu, S, Lombardi, P, Long, Y, Lu, H, Lu, J, Lu, J, Lu, J, Lubsandorzhiev, B, Ludhova, L, Luo, S, Lyashuk, V, Möllenberg, R, Ma, X, Mantovani, F, Mao, Y, Mari, SM, McDonough, WF, Meng, G, Meregaglia, A, Meroni, E, Mezzetto, M, Miramonti, L, Mueller, T, Naumov, D, Oberauer, L, Ochoa-Ricoux, JP, Olshevskiy, A, Ortica, F, Paoloni, A, Peng, H, Peng, JC, Previtali, E, Qi, M, Qian, S, Qian, X, Qian, Y, Qin, Z, Raffelt, G, Ranucci, G, Ricci, B, Robens, M, Romani, A, Ruan, X, Ruan, X, Salamanna, G, Shaevitz, M, Sinev, V, Sirignano, C, Sisti, M, Smirnov, O, Soiron, M, Stahl, A, Stanco, L, Steinmann, J, Sun, X, Sun, Y, Taichenachev, D, Tang, J, Tkachev, I, Trzaska, W, Van Waasen, S, Volpe, C, Vorobel, V, Votano, L, Wang, CH, Wang, G, Wang, H, Wang, M, Wang, R, Wang, S, Wang, W, Wang, Y, Wang, Y, Wang, Z, Wang, Z, Wang, Z, Wang, Z, Wei, W, Wen, L, Wiebusch, C, Wonsak, B, Wu, Q, Wulz, CE, Wurm, M, Xi, Y, Xia, D, Xie, Y, Xing, ZZ, Xu, J, Yan, B, Yang, C, Yang, C, Yang, G, Yang, L, Yang, Y, Yao, Y, Yegin, U, Yermia, F, You, Z, Yu, B, Yu, C, Yu, Z, Zavatarelli, S, Zhan, L, Zhang, C, Zhang, HH, Zhang, J, Zhang, J, Zhang, Q, Zhang, YM, Zhang, Z, Zhao, Z, Zheng, Y, Zhong, W, Zhou, G, Zhou, J, Zhou, L, Zhou, R, Zhou, S, Zhou, W, Zhou, X, Zhou, Y, Zhou, Y & Zou, J 2016, 'Neutrino physics with JUNO', Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, vol. 43, no. 3, 030401. https://doi.org/10.1088/0954-3899/43/3/030401
An F, An G, An Q, Antonelli V, Baussan E, Beacom J et al. Neutrino physics with JUNO. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2016 Feb 10;43(3). 030401. https://doi.org/10.1088/0954-3899/43/3/030401
An, Fengpeng ; An, Guangpeng ; An, Qi ; Antonelli, Vito ; Baussan, Eric ; Beacom, John ; Bezrukov, Leonid ; Blyth, Simon ; Brugnera, Riccardo ; Avanzini, Margherita Buizza ; Busto, Jose ; Cabrera, Anatael ; Cai, Hao ; Cai, Xiao ; Cammi, Antonio ; Cao, Guofu ; Cao, Jun ; Chang, Yun ; Chen, Shaomin ; Chen, Shenjian ; Chen, Yixue ; Chiesa, Davide ; Clemenza, Massimiliano ; Clerbaux, Barbara ; Conrad, Janet ; D'Angelo, Davide ; De Kerret, Hervé ; Deng, Zhi ; Deng, Ziyan ; Ding, Yayun ; Djurcic, Zelimir ; Dornic, Damien ; Dracos, Marcos ; Drapier, Olivier ; Dusini, Stefano ; Dye, Stephen ; Enqvist, Timo ; Fan, Donghua ; Fang, Jian ; Favart, Laurent ; Ford, Richard ; Göger-Neff, Marianne ; Gan, Haonan ; Garfagnini, Alberto ; Giammarchi, Marco ; Gonchar, Maxim ; Gong, Guanghua ; Gong, Hui ; Gonin, Michel ; Grassi, Marco ; Grewing, Christian ; Guan, Mengyun ; Guarino, Vic ; Guo, Gang ; Guo, Wanlei ; Guo, Xin Heng ; Hagner, Caren ; Han, Ran ; He, Miao ; Heng, Yuekun ; Hsiung, Yee ; Hu, Jun ; Hu, Shouyang ; Hu, Tao ; Huang, Hanxiong ; Huang, Xingtao ; Huo, Lei ; Ioannisian, Ara ; Jeitler, Manfred ; Ji, Xiangdong ; Jiang, Xiaoshan ; Jollet, Cécile ; Kang, Li ; Karagounis, Michael ; Kazarian, Narine ; Krumshteyn, Zinovy ; Kruth, Andre ; Kuusiniemi, Pasi ; Lachenmaier, Tobias ; Leitner, Rupert ; Li, Chao ; Li, Jiaxing ; Li, Weidong ; Li, Weiguo ; Li, Xiaomei ; Li, Xiaonan ; Li, Yi ; Li, Yufeng ; Li, Zhi Bing ; Liang, Hao ; Lin, Guey Lin ; Lin, Tao ; Lin, Yen Hsun ; Ling, Jiajie ; Lippi, Ivano ; Liu, Dawei ; Liu, Hongbang ; Liu, Hu ; Liu, Jianglai ; Liu, Jianli ; Liu, Jinchang ; Liu, Qian ; Liu, Shubin ; Liu, Shulin ; Lombardi, Paolo ; Long, Yongbing ; Lu, Haoqi ; Lu, Jiashu ; Lu, Jingbin ; Lu, Junguang ; Lubsandorzhiev, Bayarto ; Ludhova, Livia ; Luo, Shu ; Lyashuk, Vladimir ; Möllenberg, Randolph ; Ma, Xubo ; Mantovani, Fabio ; Mao, Yajun ; Mari, Stefano M. ; McDonough, William F. ; Meng, Guang ; Meregaglia, Anselmo ; Meroni, Emanuela ; Mezzetto, Mauro ; Miramonti, Lino ; Mueller, Thomas ; Naumov, Dmitry ; Oberauer, Lothar ; Ochoa-Ricoux, Juan Pedro ; Olshevskiy, Alexander ; Ortica, Fausto ; Paoloni, Alessandro ; Peng, Haiping ; Peng, Jen Chieh ; Previtali, Ezio ; Qi, Ming ; Qian, Sen ; Qian, Xin ; Qian, Yongzhong ; Qin, Zhonghua ; Raffelt, Georg ; Ranucci, Gioacchino ; Ricci, Barbara ; Robens, Markus ; Romani, Aldo ; Ruan, Xiangdong ; Ruan, Xichao ; Salamanna, Giuseppe ; Shaevitz, Mike ; Sinev, Valery ; Sirignano, Chiara ; Sisti, Monica ; Smirnov, Oleg ; Soiron, Michael ; Stahl, Achim ; Stanco, Luca ; Steinmann, Jochen ; Sun, Xilei ; Sun, Yongjie ; Taichenachev, Dmitriy ; Tang, Jian ; Tkachev, Igor ; Trzaska, Wladyslaw ; Van Waasen, Stefan ; Volpe, Cristina ; Vorobel, Vit ; Votano, Lucia ; Wang, Chung Hsiang ; Wang, Guoli ; Wang, Hao ; Wang, Meng ; Wang, Ruiguang ; Wang, Siguang ; Wang, Wei ; Wang, Yi ; Wang, Yifang ; Wang, Zhe ; Wang, Zheng ; Wang, Zhigang ; Wang, Zhimin ; Wei, Wei ; Wen, Liangjian ; Wiebusch, Christopher ; Wonsak, Björn ; Wu, Qun ; Wulz, Claudia Elisabeth ; Wurm, Michael ; Xi, Yufei ; Xia, Dongmei ; Xie, Yuguang ; Xing, Zhi Zhong ; Xu, Jilei ; Yan, Baojun ; Yang, Changgen ; Yang, Chaowen ; Yang, Guang ; Yang, Lei ; Yang, Yifan ; Yao, Yu ; Yegin, Ugur ; Yermia, Frédéric ; You, Zhengyun ; Yu, Boxiang ; Yu, Chunxu ; Yu, Zeyuan ; Zavatarelli, Sandra ; Zhan, Liang ; Zhang, Chao ; Zhang, Hong Hao ; Zhang, Jiawen ; Zhang, Jingbo ; Zhang, Qingmin ; Zhang, Yu Mei ; Zhang, Zhenyu ; Zhao, Zhenghua ; Zheng, Yangheng ; Zhong, Weili ; Zhou, Guorong ; Zhou, Jing ; Zhou, Li ; Zhou, Rong ; Zhou, Shun ; Zhou, Wenxiong ; Zhou, Xiang ; Zhou, Yeling ; Zhou, Yufeng ; Zou, Jiaheng. / Neutrino physics with JUNO. In: Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics. 2016 ; Vol. 43, No. 3.
@article{7b1be8e3ddd54e48b910d50bf95ef96a,
title = "Neutrino physics with JUNO",
abstract = "The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a 20 kton multi-purpose underground liquid scintillator detector, was proposed with the determination of the neutrino mass hierarchy (MH) as a primary physics goal. The excellent energy resolution and the large fiducial volume anticipated for the JUNO detector offer exciting opportunities for addressing many important topics in neutrino and astro-particle physics. In this document, we present the physics motivations and the anticipated performance of the JUNO detector for various proposed measurements. Following an introduction summarizing the current status and open issues in neutrino physics, we discuss how the detection of antineutrinos generated by a cluster of nuclear power plants allows the determination of the neutrino MH at a 3-4σ significance with six years of running of JUNO. The measurement of antineutrino spectrum with excellent energy resolution will also lead to the precise determination of the neutrino oscillation parameters sin2θ12, Δm212, and",
keywords = "large scintillator detectors, neutrino astronomy, neutrino physics, reactor neutrino experiments",
author = "Fengpeng An and Guangpeng An and Qi An and Vito Antonelli and Eric Baussan and John Beacom and Leonid Bezrukov and Simon Blyth and Riccardo Brugnera and Avanzini, {Margherita Buizza} and Jose Busto and Anatael Cabrera and Hao Cai and Xiao Cai and Antonio Cammi and Guofu Cao and Jun Cao and Yun Chang and Shaomin Chen and Shenjian Chen and Yixue Chen and Davide Chiesa and Massimiliano Clemenza and Barbara Clerbaux and Janet Conrad and Davide D'Angelo and {De Kerret}, Herv{\'e} and Zhi Deng and Ziyan Deng and Yayun Ding and Zelimir Djurcic and Damien Dornic and Marcos Dracos and Olivier Drapier and Stefano Dusini and Stephen Dye and Timo Enqvist and Donghua Fan and Jian Fang and Laurent Favart and Richard Ford and Marianne G{\"o}ger-Neff and Haonan Gan and Alberto Garfagnini and Marco Giammarchi and Maxim Gonchar and Guanghua Gong and Hui Gong and Michel Gonin and Marco Grassi and Christian Grewing and Mengyun Guan and Vic Guarino and Gang Guo and Wanlei Guo and Guo, {Xin Heng} and Caren Hagner and Ran Han and Miao He and Yuekun Heng and Yee Hsiung and Jun Hu and Shouyang Hu and Tao Hu and Hanxiong Huang and Xingtao Huang and Lei Huo and Ara Ioannisian and Manfred Jeitler and Xiangdong Ji and Xiaoshan Jiang and C{\'e}cile Jollet and Li Kang and Michael Karagounis and Narine Kazarian and Zinovy Krumshteyn and Andre Kruth and Pasi Kuusiniemi and Tobias Lachenmaier and Rupert Leitner and Chao Li and Jiaxing Li and Weidong Li and Weiguo Li and Xiaomei Li and Xiaonan Li and Yi Li and Yufeng Li and Li, {Zhi Bing} and Hao Liang and Lin, {Guey Lin} and Tao Lin and Lin, {Yen Hsun} and Jiajie Ling and Ivano Lippi and Dawei Liu and Hongbang Liu and Hu Liu and Jianglai Liu and Jianli Liu and Jinchang Liu and Qian Liu and Shubin Liu and Shulin Liu and Paolo Lombardi and Yongbing Long and Haoqi Lu and Jiashu Lu and Jingbin Lu and Junguang Lu and Bayarto Lubsandorzhiev and Livia Ludhova and Shu Luo and Vladimir Lyashuk and Randolph M{\"o}llenberg and Xubo Ma and Fabio Mantovani and Yajun Mao and Mari, {Stefano M.} and McDonough, {William F.} and Guang Meng and Anselmo Meregaglia and Emanuela Meroni and Mauro Mezzetto and Lino Miramonti and Thomas Mueller and Dmitry Naumov and Lothar Oberauer and Ochoa-Ricoux, {Juan Pedro} and Alexander Olshevskiy and Fausto Ortica and Alessandro Paoloni and Haiping Peng and Peng, {Jen Chieh} and Ezio Previtali and Ming Qi and Sen Qian and Xin Qian and Yongzhong Qian and Zhonghua Qin and Georg Raffelt and Gioacchino Ranucci and Barbara Ricci and Markus Robens and Aldo Romani and Xiangdong Ruan and Xichao Ruan and Giuseppe Salamanna and Mike Shaevitz and Valery Sinev and Chiara Sirignano and Monica Sisti and Oleg Smirnov and Michael Soiron and Achim Stahl and Luca Stanco and Jochen Steinmann and Xilei Sun and Yongjie Sun and Dmitriy Taichenachev and Jian Tang and Igor Tkachev and Wladyslaw Trzaska and {Van Waasen}, Stefan and Cristina Volpe and Vit Vorobel and Lucia Votano and Wang, {Chung Hsiang} and Guoli Wang and Hao Wang and Meng Wang and Ruiguang Wang and Siguang Wang and Wei Wang and Yi Wang and Yifang Wang and Zhe Wang and Zheng Wang and Zhigang Wang and Zhimin Wang and Wei Wei and Liangjian Wen and Christopher Wiebusch and Bj{\"o}rn Wonsak and Qun Wu and Wulz, {Claudia Elisabeth} and Michael Wurm and Yufei Xi and Dongmei Xia and Yuguang Xie and Xing, {Zhi Zhong} and Jilei Xu and Baojun Yan and Changgen Yang and Chaowen Yang and Guang Yang and Lei Yang and Yifan Yang and Yu Yao and Ugur Yegin and Fr{\'e}d{\'e}ric Yermia and Zhengyun You and Boxiang Yu and Chunxu Yu and Zeyuan Yu and Sandra Zavatarelli and Liang Zhan and Chao Zhang and Zhang, {Hong Hao} and Jiawen Zhang and Jingbo Zhang and Qingmin Zhang and Zhang, {Yu Mei} and Zhenyu Zhang and Zhenghua Zhao and Yangheng Zheng and Weili Zhong and Guorong Zhou and Jing Zhou and Li Zhou and Rong Zhou and Shun Zhou and Wenxiong Zhou and Xiang Zhou and Yeling Zhou and Yufeng Zhou and Jiaheng Zou",
year = "2016",
month = "2",
day = "10",
doi = "10.1088/0954-3899/43/3/030401",
language = "English (US)",
volume = "43",
journal = "Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics",
issn = "0954-3899",
publisher = "IOP Publishing Ltd.",
number = "3",

}

TY - JOUR

T1 - Neutrino physics with JUNO

AU - An, Fengpeng

AU - An, Guangpeng

AU - An, Qi

AU - Antonelli, Vito

AU - Baussan, Eric

AU - Beacom, John

AU - Bezrukov, Leonid

AU - Blyth, Simon

AU - Brugnera, Riccardo

AU - Avanzini, Margherita Buizza

AU - Busto, Jose

AU - Cabrera, Anatael

AU - Cai, Hao

AU - Cai, Xiao

AU - Cammi, Antonio

AU - Cao, Guofu

AU - Cao, Jun

AU - Chang, Yun

AU - Chen, Shaomin

AU - Chen, Shenjian

AU - Chen, Yixue

AU - Chiesa, Davide

AU - Clemenza, Massimiliano

AU - Clerbaux, Barbara

AU - Conrad, Janet

AU - D'Angelo, Davide

AU - De Kerret, Hervé

AU - Deng, Zhi

AU - Deng, Ziyan

AU - Ding, Yayun

AU - Djurcic, Zelimir

AU - Dornic, Damien

AU - Dracos, Marcos

AU - Drapier, Olivier

AU - Dusini, Stefano

AU - Dye, Stephen

AU - Enqvist, Timo

AU - Fan, Donghua

AU - Fang, Jian

AU - Favart, Laurent

AU - Ford, Richard

AU - Göger-Neff, Marianne

AU - Gan, Haonan

AU - Garfagnini, Alberto

AU - Giammarchi, Marco

AU - Gonchar, Maxim

AU - Gong, Guanghua

AU - Gong, Hui

AU - Gonin, Michel

AU - Grassi, Marco

AU - Grewing, Christian

AU - Guan, Mengyun

AU - Guarino, Vic

AU - Guo, Gang

AU - Guo, Wanlei

AU - Guo, Xin Heng

AU - Hagner, Caren

AU - Han, Ran

AU - He, Miao

AU - Heng, Yuekun

AU - Hsiung, Yee

AU - Hu, Jun

AU - Hu, Shouyang

AU - Hu, Tao

AU - Huang, Hanxiong

AU - Huang, Xingtao

AU - Huo, Lei

AU - Ioannisian, Ara

AU - Jeitler, Manfred

AU - Ji, Xiangdong

AU - Jiang, Xiaoshan

AU - Jollet, Cécile

AU - Kang, Li

AU - Karagounis, Michael

AU - Kazarian, Narine

AU - Krumshteyn, Zinovy

AU - Kruth, Andre

AU - Kuusiniemi, Pasi

AU - Lachenmaier, Tobias

AU - Leitner, Rupert

AU - Li, Chao

AU - Li, Jiaxing

AU - Li, Weidong

AU - Li, Weiguo

AU - Li, Xiaomei

AU - Li, Xiaonan

AU - Li, Yi

AU - Li, Yufeng

AU - Li, Zhi Bing

AU - Liang, Hao

AU - Lin, Guey Lin

AU - Lin, Tao

AU - Lin, Yen Hsun

AU - Ling, Jiajie

AU - Lippi, Ivano

AU - Liu, Dawei

AU - Liu, Hongbang

AU - Liu, Hu

AU - Liu, Jianglai

AU - Liu, Jianli

AU - Liu, Jinchang

AU - Liu, Qian

AU - Liu, Shubin

AU - Liu, Shulin

AU - Lombardi, Paolo

AU - Long, Yongbing

AU - Lu, Haoqi

AU - Lu, Jiashu

AU - Lu, Jingbin

AU - Lu, Junguang

AU - Lubsandorzhiev, Bayarto

AU - Ludhova, Livia

AU - Luo, Shu

AU - Lyashuk, Vladimir

AU - Möllenberg, Randolph

AU - Ma, Xubo

AU - Mantovani, Fabio

AU - Mao, Yajun

AU - Mari, Stefano M.

AU - McDonough, William F.

AU - Meng, Guang

AU - Meregaglia, Anselmo

AU - Meroni, Emanuela

AU - Mezzetto, Mauro

AU - Miramonti, Lino

AU - Mueller, Thomas

AU - Naumov, Dmitry

AU - Oberauer, Lothar

AU - Ochoa-Ricoux, Juan Pedro

AU - Olshevskiy, Alexander

AU - Ortica, Fausto

AU - Paoloni, Alessandro

AU - Peng, Haiping

AU - Peng, Jen Chieh

AU - Previtali, Ezio

AU - Qi, Ming

AU - Qian, Sen

AU - Qian, Xin

AU - Qian, Yongzhong

AU - Qin, Zhonghua

AU - Raffelt, Georg

AU - Ranucci, Gioacchino

AU - Ricci, Barbara

AU - Robens, Markus

AU - Romani, Aldo

AU - Ruan, Xiangdong

AU - Ruan, Xichao

AU - Salamanna, Giuseppe

AU - Shaevitz, Mike

AU - Sinev, Valery

AU - Sirignano, Chiara

AU - Sisti, Monica

AU - Smirnov, Oleg

AU - Soiron, Michael

AU - Stahl, Achim

AU - Stanco, Luca

AU - Steinmann, Jochen

AU - Sun, Xilei

AU - Sun, Yongjie

AU - Taichenachev, Dmitriy

AU - Tang, Jian

AU - Tkachev, Igor

AU - Trzaska, Wladyslaw

AU - Van Waasen, Stefan

AU - Volpe, Cristina

AU - Vorobel, Vit

AU - Votano, Lucia

AU - Wang, Chung Hsiang

AU - Wang, Guoli

AU - Wang, Hao

AU - Wang, Meng

AU - Wang, Ruiguang

AU - Wang, Siguang

AU - Wang, Wei

AU - Wang, Yi

AU - Wang, Yifang

AU - Wang, Zhe

AU - Wang, Zheng

AU - Wang, Zhigang

AU - Wang, Zhimin

AU - Wei, Wei

AU - Wen, Liangjian

AU - Wiebusch, Christopher

AU - Wonsak, Björn

AU - Wu, Qun

AU - Wulz, Claudia Elisabeth

AU - Wurm, Michael

AU - Xi, Yufei

AU - Xia, Dongmei

AU - Xie, Yuguang

AU - Xing, Zhi Zhong

AU - Xu, Jilei

AU - Yan, Baojun

AU - Yang, Changgen

AU - Yang, Chaowen

AU - Yang, Guang

AU - Yang, Lei

AU - Yang, Yifan

AU - Yao, Yu

AU - Yegin, Ugur

AU - Yermia, Frédéric

AU - You, Zhengyun

AU - Yu, Boxiang

AU - Yu, Chunxu

AU - Yu, Zeyuan

AU - Zavatarelli, Sandra

AU - Zhan, Liang

AU - Zhang, Chao

AU - Zhang, Hong Hao

AU - Zhang, Jiawen

AU - Zhang, Jingbo

AU - Zhang, Qingmin

AU - Zhang, Yu Mei

AU - Zhang, Zhenyu

AU - Zhao, Zhenghua

AU - Zheng, Yangheng

AU - Zhong, Weili

AU - Zhou, Guorong

AU - Zhou, Jing

AU - Zhou, Li

AU - Zhou, Rong

AU - Zhou, Shun

AU - Zhou, Wenxiong

AU - Zhou, Xiang

AU - Zhou, Yeling

AU - Zhou, Yufeng

AU - Zou, Jiaheng

PY - 2016/2/10

Y1 - 2016/2/10

N2 - The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a 20 kton multi-purpose underground liquid scintillator detector, was proposed with the determination of the neutrino mass hierarchy (MH) as a primary physics goal. The excellent energy resolution and the large fiducial volume anticipated for the JUNO detector offer exciting opportunities for addressing many important topics in neutrino and astro-particle physics. In this document, we present the physics motivations and the anticipated performance of the JUNO detector for various proposed measurements. Following an introduction summarizing the current status and open issues in neutrino physics, we discuss how the detection of antineutrinos generated by a cluster of nuclear power plants allows the determination of the neutrino MH at a 3-4σ significance with six years of running of JUNO. The measurement of antineutrino spectrum with excellent energy resolution will also lead to the precise determination of the neutrino oscillation parameters sin2θ12, Δm212, and

AB - The Jiangmen Underground Neutrino Observatory (JUNO), a 20 kton multi-purpose underground liquid scintillator detector, was proposed with the determination of the neutrino mass hierarchy (MH) as a primary physics goal. The excellent energy resolution and the large fiducial volume anticipated for the JUNO detector offer exciting opportunities for addressing many important topics in neutrino and astro-particle physics. In this document, we present the physics motivations and the anticipated performance of the JUNO detector for various proposed measurements. Following an introduction summarizing the current status and open issues in neutrino physics, we discuss how the detection of antineutrinos generated by a cluster of nuclear power plants allows the determination of the neutrino MH at a 3-4σ significance with six years of running of JUNO. The measurement of antineutrino spectrum with excellent energy resolution will also lead to the precise determination of the neutrino oscillation parameters sin2θ12, Δm212, and

KW - large scintillator detectors

KW - neutrino astronomy

KW - neutrino physics

KW - reactor neutrino experiments

UR - http://www.scopus.com/inward/record.url?scp=84958259100&partnerID=8YFLogxK

UR - http://www.scopus.com/inward/citedby.url?scp=84958259100&partnerID=8YFLogxK

U2 - 10.1088/0954-3899/43/3/030401

DO - 10.1088/0954-3899/43/3/030401

M3 - Review article

AN - SCOPUS:84958259100

VL - 43

JO - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics

JF - Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics

SN - 0954-3899

IS - 3

M1 - 030401

ER -