Large-Scale Rice Mapping Using Multi-Task Spatiotemporal Deep Learning and Sentinel-1 SAR Time Series

Zhixian Lin, Renhai Zhong, Xingguo Xiong, Changqiang Guo, Jinfan Xu, Yue Zhu, Jialu Xu, Yibin Ying, K. C. Ting, Jingfeng Huang, Tao Lin

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Large-Scale Rice Mapping Using Multi-Task Spatiotemporal Deep Learning and Sentinel-1 SAR Time Series'. Together they form a unique fingerprint.

Earth & Environmental Sciences