Integrative view of the diversity and evolution of SWEET and semiSWEET sugar transporters

Baolei Jia, Xiao Feng Zhu, Zhong Ji Pu, Yu Xi Duan, Lu Jiang Hao, Jie Zhang, Li Qing Chen, Che Ok Jeon, Yuan Hu Xuan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Integrative view of the diversity and evolution of SWEET and semiSWEET sugar transporters'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology