Hydropericardium syndrome outbreak caused by fowl adenovirus serotype 4 in China in 2015

Yu Juan Niu, Wei Sun, Gui Hua Zhang, Ya Jin Qu, Peng Fei Wang, Hong Lei Sun, Leyi Wang, Yi Hong Xiao, Si Dang Liu

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Filter
Comment/debate

Search results