Few-Shot Named Entity Recognition: An Empirical Baseline Study

Jiaxin Huang, Chunyuan Li, Krishan Subudhi, Damien Jose, Shobana Balakrishnan, Weizhu Chen, Baolin Peng, Jianfeng Gao, Jiawei Han

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingConference contribution

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Few-Shot Named Entity Recognition: An Empirical Baseline Study'. Together they form a unique fingerprint.

Mathematics

Engineering & Materials Science