Fatigue behavior of high-entropy alloys: A review

Pei Yong Chen, Chanho Lee, Shao Yu Wang, Mohsen Seifi, John J. Lewandowski, Karin A. Dahmen, Hao Ling Jia, Xie Xie, Bi Lin Chen, Jien Wei Yeh, Che Wei Tsai, Tao Yuan, Peter K. Liaw

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Fatigue behavior of high-entropy alloys: A review'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science