Dimeric Prodrug Self-Delivery Nanoparticles with Enhanced Drug Loading and Bioreduction Responsiveness for Targeted Cancer Therapy

Xi He, Kaimin Cai, Yu Zhang, Yifei Lu, Qin Guo, Yujie Zhang, Lisha Liu, Chunhui Ruan, Qinjun Chen, Xinli Chen, Chao Li, Tao Sun, Jianjun Cheng, Chen Jiang

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint Dive into the research topics of 'Dimeric Prodrug Self-Delivery Nanoparticles with Enhanced Drug Loading and Bioreduction Responsiveness for Targeted Cancer Therapy'. Together they form a unique fingerprint.

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science