Complete genome sequence of the intracellular bacterial symbiont TC1 in the anaerobic ciliate Trimyema compressum

Naoya Shinzato, Hiroaki Aoyama, Seikoh Saitoh, Naruo Nikoh, Kazuma Nakano, Makiko Shimoji, Misuzu Shinzato, Kazuhito Satou, Kuniko Teruya, Takashi Hirano, Takanori Yamada, Masaru K. Nobu, Hideyuki Tamaki, Yumi Shirai, Sanghwa Park, Takashi Narihiro, Wen Tso Liu, Yoichi Kamagata

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Complete genome sequence of the intracellular bacterial symbiont TC1 in the anaerobic ciliate Trimyema compressum'. Together they form a unique fingerprint.

Medicine & Life Sciences